top of page

YOUR HOUSE

PAINTING

ההבדלים בין עבודת צבע להחלקת שפכטל:

עבודת צבע:
סתימת חורים בעומק 3 מ"מ עד כ1 ס"מ בחומר שפכטל.
(לא מתעכבים על תיקונים בעומק פחות מכ3 ממ בשביל נועדה החלקת השפכטל. תיקונים מעבר לכ1 סמ דורשים תיקון טיח)
(בונדרול אם נדרש וסוכם)
צבע 2 שכבות. 

החלקת שפכטל:
העמדת פינות אנכיות מותאמות לקבלת פינות בגימור יפה.
החלקת כל הקירות בשפכטל אמריקאי 2/3 שכבות (בכדי לקבל מרקם חלק ואחיד לכל הקיר).
בונדרול 
צבע 2 שכבות. 

החלקת שפכטל לוקחת פי 3-4 זמן ומחיר מאשר עבודת צבע.

bottom of page